Adresă CNAS – Lămuriri – 16 aprilie 2020

 

Către:                        CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

În atenția:                DOAMNEI PREȘEDINTE ADELA COJAN

 

În contextul stării de urgență, a decretelor Președintelui României și a modificărilor legislative subsecvente vă solicităm precizări suplimentare referitor la prezentarea pacienților și raportarea serviciilor medicale, pentru a evita apariția erorilor de raportare sau a situațiilor de refuz de decontare din partea dvs. pentru serviciile prestate asiguraților. Astfel:

  1. Conform ordinului 539/437 din 31 martie 2020, art. 3, pe perioada stării de urgenţă, serviciile medicale din ambulatoriu de specialitate pentru specialităţile clinice, inclusiv pentru specialitatea clinică medicină fizică şi de reabilitare, precum şi cele de îngrijiri paliative în ambulatoriu se acordă fără a mai fi necesară prezentarea biletului de trimitere. Cum se înregistrează și cum se decontează consultațiile fără bilet de trimitere la pacienții care se află fizic la cabinet, nu sunt urgente și nu se încadrează pe diagnosticele de pe anexa 13 dar cărora le emitem prescripție medicală/recomandări de investigații clinice/paraclinice/recomandare de concediu medical?
  2. În continuare, pacienții nu își pot ridica rețetele decât ținând cont de casa de asigurări cu care are contract medicul prescriptor, deși măsura potrivit căreia pacientul își poate lua rețeta din orice farmacie de pe teritoriul țării ar fi trebuit sa intre în vigoare de la data 1 iulie 2018, fiind amânată în repetate rânduri (valabil și pentru investigațiile clinice/paraclinice). Deși ar putea fi ajutați prin servicii de telemedicină/consultații la distanță, mulți pacienți sunt nevoiți să se deplaseze la cabinete doar din acest motiv. Prin urmare, solicitam urgentarea implementării acestei măsuri, necesară pentru reducerea contactului interuman în condiții de epidemie.
  3. În ceea ce privește serviciile paraclinice solicităm acceptarea biletului de trimitere transmis prin mijloace electronice (mail, whatsapp, etc). Este evident că investigațiile paraclinice trebuie să aibă o justificare medicală certificată prin biletul de trimitere, dar în acest context epidemic acesta poate fi emis prin mijloace de comunicare electronică, similar biletului de trimitere la consultațiile clinice.

 

Sperând într-un răspuns prompt, pentru a putea rezolva problemele curente, rămân al dvs

 

             Dr. Cosmin Alexandrescu

Președinte APMA