Adresă CNAS privind raportarea serviciilor medicale pentru luna noiembrie

 

Către:                  CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

În atenția:           Doamnei Președintă ADELA COJAN

Domnului Director General CĂLIN GHEORGHE FECHETE

Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator (A.P.M.A.), singura asociație cu reprezentare națională a medicilor din ambulatoriul de specialitate, vă solicită să reveniți asupra calendarului de raportare aferent lunii noiembrie 2020, respectiv asupra datei de începerii a raportării – 12 decembrie 2020 – dată care ar face extrem de dificilă decontarea serviciilor furnizate în luna noiembrie 2020 până la sărbătorile de Crăciun.

Menționăm că în contextul actual al pandemiei cu SARS-COV2 presiunea asupra tuturor celor care își desfășoară activitatea în ambulatoriu a crescut semnificativ, oboseala și stress-ul devenind generale, în același timp crescând și costurile de operare. Considerăm că nu este cazul să îl accentuați artificial cu grija de a nu avea cu ce plăti salariile angajaților precum și a-și face pregătirile de Crăciun.

De aceea vă solicităm să reveniți la calendarul clasic de raportare, adică începând cu data de luni, 7 decembrie 2020.

Asigurându-vă de întreaga noastră disponibilitate  pentru o onestă colaborare,

Dr. Cosmin Alexandrescu

Președinte APMA