Comunicat de presă întâlnire Ministerul Sănătății – APMA

Luni, 7 octombrie a avut loc la sediul Ministerului Sănătății întâlnirea dintre doamna ministru Sorina Pintea și o delegație a Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator (APMA) condusă de domnul doctor Cosmin Alexandrescu. Deoarece doamna ministru a fost nevoită să participe și la o altă dezbatere publică, discuțiile au fost preluate de domnul secretar de stat Marius Brădățan, însoțit de doamna consilier al ministrului Romana Furtună și domnul director al Direcției Asistență Medicală Costin Iliuță.

Au fost atinse mai multe subiecte, referitoare la activitatea curentă a medicilor specialiști din ambulatoriu, precum și la ajustările legislației necesare a fi făcută în perioada următoare. Dintre aceste subiecte spicuim:

  1. Corectarea discriminării făcute la 1 iulie când valoarea punctului pe servicii a crescut doar pentru medicina de familie de la 2.8 la 3.5 lei, nerespectându-se angajamentul CNAS și MS privind dublarea valorii punctului eșalonat în 3 ani, pentru a compensa creșterile salariilor din spitalele publice.
  2. Modificarea legii 95/2006 pentru a facilita accesul pacienților la serviciile medicale prin acceptarea teleradiologiei în Contractul Cadru
  3. Susținerea în fața Ministerului de Finanțe a reducerii cotei TVA pentru aparatura medicală și consumabilele medicale, furnizorii din domeniul sănătății nefiind plătitori de TVA și neputând în consecință să își deducă TVA.
  4. Modificarea Ordinului 153/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, pentru a aduce dotarea minimală a acestora în secolul 21
  5. S-au discutat problemele generate de funcționarea defectuoasă cvasipermanentă a SIUI, ce duce la perturbări constante în activitatea medicală, imposibilitatea validării consultațiilor, consecință fiind frecvent imputarea nejustificată de către CNAS a serviciilor prestate de către medici, refuzul eliberării unor rețete medicale de farmacii, obligației de a raporta în cursul nopții serviciile efectuate. Atitudinea dictatorială a CNAS, incapacitatea acestei instituții de a accepta realitatea deficiențelor sistemului informatic în timp real constituie un impediment major în activitatea tuturor furnizorilor de servicii medicale.
  6. S-a cerut eliminarea taxei bianuale de autoevaluare de 1000 de lei a cabinetelor medicale, dosarul necesar obținerii evaluării de către casele de asigurări fiind identic cu cel depus la contractare
  7. S-a luat în discuție durata reală a unei consultații medicale, cele 15 minute alocate prin lege nefiind suficiente în condițiile creșterii permanente a birocrației și a sincopelor SIUI. Totodată ar trebui regândit circuitul pacienților, pe traseul dintre medicul de familie și spital fiind obligatorie oprirea la nivelul medicului specialist de ambulatoriu a tuturor cazurilor care nu reprezintă urgențe reale. În acest fel s-ar degreva atât unitățile UPU cât și spitalele de internările nenecesare, cu economii semnificative pentru sistemul de sănătate.

Toate aceste subiecte vor face obiectul unor propuneri concrete ce vor fi trimise de APMA către MS și CNAS. S-a convenit continuarea acestui format de discuții și pe viitor, pentru a putea corecta în termen cât mai scurt problemele inerente funcționării ambulatoriului de specialitate clinică.