COMUNICAT DE PRESĂ

     În data de 16.01.2020 la sediul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, delegaţia Asociaţiei Profesionale a Medicilor de Ambulator (APMA), condusă de către domnul preşedinte dr Cosmin Alexandrescu, s-a întâlnit cu doamna Adela Cojan, preşedinte CNAS, domnul Călin Gheorghe Fechete, director executiv CNAS şi doamna Liliana Lukacs, director contractare. Întâlnirea a fost cerută de către APMA ca urmare a cererilor exprimate de către membrii asociaţiei dar şi de către susţinători ai sistemului de medicină de ambulatoriu. Reamintind rolul important pe care cei peste 10.000 de medici specialişti prezenţi în sistemul de medicină de ambulatoriu din România îl au în acoperirea nevoilor de consult şi tratament a milioanelor de pacienţi care apelează la serviciile lor, delegaţia a prezentat o sinteză a acestor revendicări legate de relaţia contractuală a medicilor de ambulator cu casele de asigurări. În continuarea şi completarea propunerilor făcute la consultările din octombrie și noiembrie 2019, cele 15 teme menţionate sunt considerate importante.

Dintre acestea menţionăm următoarele:

  • Valoarea punctului pentru decontarea serviciilor prestate de către medicii specialişti, actualmente reglementata la 2.8 lei să crească la 4,5 lei. S-a obţinut o promisiune de majorare semnificativă a sumei actuale precum şi o regularizare pe trimestrul IV al anului trecut.
  • Semnarea electronică a contractelor şi actelor adiţionale, fără deplasare la sediul casei de asigurări.
  • Contribuţie personală: valoarea ei va fi la alegerea furnizorului între 0 şi diferenţa dintre valoarea fiecărui furnizor pentru un anumit serviciu şi valoarea decontată de casă.
  • Durata consultaţiei: de principiu s-a ajuns la un acord referitor la creşterea duratei la 20 de minute, cu creşterea proporţională a punctajului pe consultaţie.
  • Transferul medicilor de recuperare în ambulatoriul de specialitate. Se vor face simulări pentru a vedea impactul bugetar. Se doreşte o regândire globală a recuperării medicale, în special datorită subfinanțării de care suferă sistemul.

De asemenea s-au discutat şi analizat de către ambele părţi diverse cereri legate de:

  • Completarea setărilor în PIAS în vederea avertizării furnizorilor asupra depășirii numărului de 7 medicamente pe pacient cronic pe lună respectivă. Casa Naţională a făcut licitaţie pentru mentenanţa şi achiziţia de hardware.
  • Respectarea confidențialității pacienților în caz de control. Personalul casei controlează administrativ, nu medical.
  • Introducerea și reglementarea teleradiologiei, cu toate modificările pe care le implică aceasta.
  • Creșterea semnificativă a bugetului pentru stomatologie și separarea acestuia pe 2 capitole: adulți și copii. Program de profilaxie pentru copii.
  • Aplicarea ghidurilor europene (ediția 2016) pentru specialitatea radiologie – imagistică medicală.

La final reprezentanţii APMA au asigurat cu tărie actuala conducere a CNAS că vor reitera în continuare aceste puncte, până la rezolvarea lor, mulţumind în acelaşi timp, partenerilor de dialog pentru încredere şi cooperare.

În virtutea unei îndelungi colaborări între Casa Naţională De Asigurări de Sănătate şi corpul medical reprezentat de către APMA, respectiv medicii de specialitate din România ne dorim în continuare un dialog constructiv bazat pe relaţii de respect reciproc şi eficiență în îndeplinirea obiectivelor comune legate de sistemul sanitar din România, a afirmat în încheiere preşedintele APMA, Dr. Cosmin Alexandrescu.