Solicitare privind rețetele tab II (galbene) și tab III (verzi)

Stimate domnule ministru,

Vă solicităm sprijinul pentru crearea unui grup de lucru inter-instituțional pentru îmbunătățirea accesului pacienților la tratamentul cu preparate stupefiante și psihotrope din lista medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, prescrise de medici din cabinete de medicina familiei și cabinete de psihiatrie, psihiatrie pediatrică, neurologie, neurologie pediatrică, oncologie din ambulatoriul de specialitate.

În contextul pandemiei COVID-19 și a măsurilor luate de autorități pe perioada stării de urgență, privind restricțiile de deplasare, a devenit extrem de dificil accesul la tratament al pacienților cu afecțiuni oncologice și psihiatrice, având în vedere faptul că medicamentele necesare acestora se prescriu pe tipizate care nu pot fi trimise pacienților prin mijloace de comunicare electronică.

Anexăm acestui mesaj solicitarea comună semnată de organizațiile enumerate în continuare:

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie, prin Președinte, dr. Raluca Zoițanu Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator, prin Președinte, dr.
Cosmin Alexandrescu
Colegiul Medicilor din Municipiul București, prin Președinte, prof. dr.
Cătălina Poiană
Societatea Română de Neurologie Pediatrică, prin Președinte, dr. Nina Butoianu Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie, prin Președinte, prof.
dr. Doina Cozman
Asociația Farmaciilor Independente Ethica, prin Președinte, farm.
Sânziana Mardale
Asociația Dăruiește Viață, prin Președinte, Carmen Mihaela Uscatu Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei, prin Președinte, dr. Marius Mărginean Societatea Națională de Oncologie Medicală din România, prin Președinte, conf. dr. Dana Stănculeanu Societatea Națională de Medicina Familiei, prin Președinte, dr. Dina Mergeani

Cu stimă,
dr. Raluca Zoițanu

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie Președinte

20200414-solicitare-MS-retete-tabIII-verzi-tabII-galbene-

 

raspuns_MAI