Cerere către Ministerul Sănătății privind valoarea punctului și bugetul alocat ambulatoriului de specialitate

Către:                  Ministerul Sănătății

                            

În atenția:           Domnului Ministru Vlad Voiculescu

         

 

Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator (A.P.M.A.), singura asociație profesională reprezentativă la nivel național a celor aproximativ 9000 de medici specialiști de ambulator cu practică medicală liberală aflați în contract cu C.N.A.S., revine prin prezenta la adresele trimise către dvs. în anii 2019 și 2020 referitoare la finanțarea ambulatoriului de specialitate clinică, solicitând corectarea discriminării la decontarea a ambulatoriului de specialitate față de medicina de familie.

Așa cum știți, în anul 2019, valoarea garantată a punctului, care era de 2,8 lei atât la medicina de familie cât și la ambulatoriul de specialitate a crescut pentru primii la valoarea de 3,5 lei, rămânând neschimbată pentru medicii specialiști. Această discriminare s-a produs neluând în considerare costurile de operare mai mari ale medicinei de specialitate, generate atât de necesitatea utilizării de aparatură costisitoare, fără de care nu se poate efectua un act medical de calitate, a consumabilelor acestor aparate, a costurilor generate de spațiile mai mari impuse de condițiile de autorizare, de personalul specializat necesar, etc.

În plus, anul 2020 a adus o creștere semnificativă a presiunii costurilor, generată de pandemia de coronavirus. A fost obligatorie achiziționarea suplimentară de dezinfectanți, echipamente de protecție, echipamente de sterilizare, la prețuri crescute uneori și de 4-5 ori. Impozitele pe care trebuie să le plătim pe clădirile în care ne desfășurăm activitatea au fost majorate și de 20 de ori, în condițiile în care medicii de familie au fost scutiți prin lege de plata acestora în mai 2020.

În condițiile unui nou arc guvernamental rezultat din alegeri, înaintea adoptării bugetului României pentru anul 2021, revenim la solicitările noastre repetate, ultima trimisă la 11 mai 2020 pentru corectarea dezechilibrelor și a discriminării medicilor specialiști de ambulatoriu față de medicina de familie. Solicităm în consecință stabilirea unei valori a punctului la un nivel cel puțin egal cu cel al medicinii de familie pentru a ne putea desfășura activitatea în condiții conforme, păstrând în funcțiune cea mai importantă resursă a sistemului medical românesc: resursa umană. Este esențială o creștere a valorii punctului la minim 4 lei, în condițiile păstrării neschimbate a numărului actual de puncte / consultație, respectiv o creștere a finanțării ambulatoriului cu minim 60%.

O consultație la medicul specialist este de 3 ori mai ieftină decât o internare de zi cu același scop. La fel cum o tomografie computerizată (înlocuiți cu orice investigație imagistică doriți) făcută în ambulatoriu este mai ieftină decât una făcută printr-o internare de zi dedicată. Finanțând ambulatoriul și paraclinicul și reducând risipa din spitalizarea de zi și cea continuă doar la cazurile justificate obținem creșterea stării de sănătate a populație cu costuri sustenabile. Finanțarea sistemului de sănătate din țara noastră permite în acest moment o valoare pe pacient pe an de 3 ori mai mică decât media europeană și acest lucru nu mai poate continua!

Vă solicităm totodată o întâlnire în termen util, în funcție de agenda dvs., pentru a discuta aceste solicitări și a găsi o modalitate de rezolvare a solicitărilor noastre.

 

 

28 ianuarie 2021

Dr. Cosmin Alexandrescu

Președinte APMA